Publisering og embedding av video i Mediasite og Blacboard