Channel - TEP4120 - Termodynamikk 1
TEP4120 - Termodynamikk 1
4/16/2018 11:16:55 AM

Channel Videos

12: Forelesing - Kjel
Forelesning om Kjel i Termodynamikk 1 (TEP4120). Denne videoen sees i sammenheng med video 13, "Intro til lab - Kjel".
Morten Grønli
8/7/2014 1:09:00 PM
View

14: Kjøleprosess med to-trinns kompresjon og mellomkjøling
Kjøleprosess med R134a som arbeidsmedium og to-trinns kompresjon og mellomkjøling. To-trinns kompresjon og mellomkjøling er et tiltak som hjelper for å bruke mindre elektrisitet til kompressoren. Eksempel viser anlegg, T-s diagram, hvordan å finne data og hele beregnings prosedyren.
Natasa Nord
11/27/2015 11:38:00 AM
View

15: Regneeksempel med CHP - kombi produksjon av kraft og varme.
Rankie syklus med produksjon av kraft og varme. Kraft produseres i to-trinns turbin. En del av dampen etter første trinn ekspansjon tas for oppvarming av bygninger. Eksempel viser anlegg, T-s diagram, hvordan å finne data og hele beregnings prosedyren.
Natasa Nord
11/27/2015 2:42:00 PM
View

4: Entropi produksjon og varmebalanse for varmeveksler
Luft og vann som arbeidsmedium. Beregning av entropi produksjon for to arbeidsmedier. Bruk av varmebalanse for varmeveksler.
Natasa Nord
10/25/2013 10:00:00 AM
View

5: Maksimal arbeid i turbin - eksamensoppgave
Maksimal arbeid. Lukket system. Antakelser om systemgrense. Anvendelse av den 1. og 2. termodynamikkens hovedsetninger.
Natasa Nord
10/25/2013 11:00:00 AM
View

8: Forelesing - Gassturbin
Forelesning om Gassturbin i Termodynamikk 1 (TEP4120), med Levi Andre Berg Vigdal. Denne videoen sees i sammenheng med video 9, "Intro til lab - Gassturbin". For mer informasjon, se Erik Langørgens presentasjon av labøvingene på http://video.adm.ntnu.no/openVideo/pres/53d7906af12b8.
Levi Berg Vigdal
7/29/2014 12:53:00 PM
View

9: Intro til lab - Gassturbin
Introduksjonsvideo om Dampturbin i Termodynamikk 1 (TEP4120), med avdelingsingeniør Erik Langørgen. Intro av Natasa Nord. Denne videoen sees i sammenheng med video 8, "Forelesing - Gassturbin".
Erik Langørgen
7/29/2014 2:14:00 PM
View

Markering
Introduksjon, praktisk info.
Natasa Nord
8/23/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/11/2017
Natasa Nord
10/11/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/11/2017
Natasa Nord
10/11/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/13/2017
Natasa Nord
10/13/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/13/2017
Natasa Nord
10/13/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/18/2017
Natasa Nord
10/18/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/18/2017
Natasa Nord
10/18/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/20/2017
Natasa Nord
10/20/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/20/2017 - Eksempel med Carnot prosess og Kap.6
Eksempel med Carnot prosess og Kap.6 Eksempel med Carnot prosess tar anvendelse og utlening av TdS likning for ideell gass.
Natasa Nord
10/20/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/25/2017
Natasa Nord
10/25/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/25/2017
Natasa Nord
10/25/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/27/2017
Natasa Nord
10/27/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/27/2017
Natasa Nord
10/27/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/4/2017
Natasa Nord
10/4/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/4/2017
Natasa Nord
10/4/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/6/2017
Natasa Nord
10/6/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/1/2017
Natasa Nord
11/1/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/1/2017
Natasa Nord
11/1/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/10/2017 - Eksempel og Kap.9
Gjennomgang av regneeksempel med Ranike prosess Ved ca. 16 min begynner Kap. 9 om gass sykluser og forbreningsmotorer.
Natasa Nord
11/10/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/10/2017 - Regneeksempel med Ranike prosess
Gjennomgang av en hel regneeksempel med Rankine prosess
Natasa Nord
11/10/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/15/2017
Natasa Nord
11/15/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/15/2017 - Kap.9
Beklager det er ingen PPT. Kabel for å koble til andre skjerm var frakoblet.
Natasa Nord
11/15/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/17/2017
Natasa Nord
11/17/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/17/2017
Natasa Nord
11/17/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/22/2017 - Teknisk feil på lyd
Vi beklager, men vi opplever teknisk feil med denne presentasjonen og lyden ble svært dårlig av den grunn.
Natasa Nord
11/22/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/22/2017 - Teknisk feil på lyd - Eksergi og virkningsgrader
Vi beklager, men vi opplever teknisk feil med denne presentasjonen og lyden ble svært dårlig av den grunn. Eksergi og virkningsgrader
Natasa Nord
11/22/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/24/2017 - Oppsummering
Oppsummering. Hele forelesning 2x45 min pluss pause er tatt sammen. Her er nøkkelpunkter: Ved ca. 1 time og 2 minutter begynner forklaring om differanse mellom entalpi og indre energi og når vi bruker dem.
Natasa Nord
11/24/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/3/2017
Natasa Nord
11/3/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/3/2017
Natasa Nord
11/3/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/8/2017
Natasa Nord
11/8/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/8/2017
Natasa Nord
11/8/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_8/30/2017
Natasa Nord
8/30/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/1/2017
Natasa Nord
9/1/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/1/2017
Natasa Nord
9/1/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/15/2017
Natasa Nord
9/15/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/15/2017
Natasa Nord
9/15/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/20/2017
Natasa Nord
9/20/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/20/2017
Natasa Nord
9/20/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/22/2017
Natasa Nord
9/22/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/6/2017
Natasa Nord
9/6/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/6/2017
Natasa Nord
9/6/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/8/2017
Natasa Nord
9/8/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/8/2017
Natasa Nord
9/8/2017 6:15:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry