Channel - TEP4120 - Termodynamikk 1
TEP4120 - Termodynamikk 1
16.04.2018 11:16:55

Channel Videos

11: Intro til lab - Varmepumpe
Introduksjonsvideo om Dampturbin i Termodynamikk 1 (TEP4120), med avdelingsingeniør Reidar Tellebon. Intro av Natasa Nord. Denne videoen sees i sammenheng med video 10, "Forelesing - Varmepumpe".
Reidar Tellebon
29.07.2014 14:16:00
View

12: Forelesing - Kjel
Forelesning om Kjel i Termodynamikk 1 (TEP4120). Denne videoen sees i sammenheng med video 13, "Intro til lab - Kjel".
Morten Grønli
07.08.2014 13:09:00
View

4: Entropi produksjon og varmebalanse for varmeveksler
Luft og vann som arbeidsmedium. Beregning av entropi produksjon for to arbeidsmedier. Bruk av varmebalanse for varmeveksler.
Natasa Nord
25.10.2013 10:00:00
View

6: Forelesing - Dampturbin
Forelesning om Dampturbin i Termodynamikk 1 (TEP4120), med Erling Næss. Denne videoen sees i sammenheng med video 7, "Intro til lab - Dampturbin".
Erling Næss
29.07.2014 12:38:00
View

TEP4120_H17_10/11/2017
Natasa Nord
11.10.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_10/11/2017
Natasa Nord
11.10.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_10/13/2017
Natasa Nord
13.10.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_10/13/2017
Natasa Nord
13.10.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_10/18/2017
Natasa Nord
18.10.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_10/18/2017
Natasa Nord
18.10.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_10/20/2017
Natasa Nord
20.10.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_10/25/2017
Natasa Nord
25.10.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_10/25/2017
Natasa Nord
25.10.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_10/27/2017
Natasa Nord
27.10.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_10/27/2017
Natasa Nord
27.10.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_10/4/2017
Natasa Nord
04.10.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_10/4/2017
Natasa Nord
04.10.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_10/6/2017
Natasa Nord
06.10.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_10/6/2017
Natasa Nord
06.10.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_11/1/2017
Natasa Nord
01.11.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_11/1/2017
Natasa Nord
01.11.2017 08:15:00
View

TEP4120_H17_11/15/2017
Natasa Nord
15.11.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_11/17/2017
Natasa Nord
17.11.2017 08:15:00
View

TEP4120_H17_11/17/2017
Natasa Nord
17.11.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_11/22/2017 - Teknisk feil på lyd
Vi beklager, men vi opplever teknisk feil med denne presentasjonen og lyden ble svært dårlig av den grunn.
Natasa Nord
22.11.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_11/3/2017
Natasa Nord
03.11.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_11/3/2017
Natasa Nord
03.11.2017 08:15:00
View

TEP4120_H17_11/8/2017
Natasa Nord
08.11.2017 08:15:00
View

TEP4120_H17_11/8/2017
Natasa Nord
08.11.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_8/23/2017
Natasa Nord
23.08.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_8/25/2017
Natasa Nord
25.08.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_8/25/2017
Natasa Nord
25.08.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_8/30/2017
Natasa Nord
30.08.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_8/30/2017
Natasa Nord
30.08.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_9/1/2017
Natasa Nord
01.09.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_9/1/2017
Natasa Nord
01.09.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_9/15/2017
Natasa Nord
15.09.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_9/15/2017
Natasa Nord
15.09.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_9/20/2017
Natasa Nord
20.09.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_9/20/2017
Natasa Nord
20.09.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_9/22/2017
Natasa Nord
22.09.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_9/22/2017
Natasa Nord
22.09.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_9/27/2017
Natasa Nord
27.09.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_9/27/2017
Natasa Nord
27.09.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_9/29/2017
Natasa Nord
29.09.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_9/29/2017
Natasa Nord
29.09.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_9/6/2017
Natasa Nord
06.09.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_9/6/2017
Natasa Nord
06.09.2017 06:15:00
View

TEP4120_H17_9/8/2017
Natasa Nord
08.09.2017 07:15:00
View

TEP4120_H17_9/8/2017
Natasa Nord
08.09.2017 06:15:00
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry