Channel - TEP4120 - Termodynamikk 1
TEP4120 - Termodynamikk 1
4/16/2018 11:16:55 AM

Channel Videos

11: Intro til lab - Varmepumpe
Introduksjonsvideo om Dampturbin i Termodynamikk 1 (TEP4120), med avdelingsingeniør Reidar Tellebon. Intro av Natasa Nord. Denne videoen sees i sammenheng med video 10, "Forelesing - Varmepumpe".
Reidar Tellebon
7/29/2014 2:16:00 PM
View

15: Regneeksempel med CHP - kombi produksjon av kraft og varme.
Rankie syklus med produksjon av kraft og varme. Kraft produseres i to-trinns turbin. En del av dampen etter første trinn ekspansjon tas for oppvarming av bygninger. Eksempel viser anlegg, T-s diagram, hvordan å finne data og hele beregnings prosedyren.
Natasa Nord
11/27/2015 2:42:00 PM
View

5: Maksimal arbeid i turbin - eksamensoppgave
Maksimal arbeid. Lukket system. Antakelser om systemgrense. Anvendelse av den 1. og 2. termodynamikkens hovedsetninger.
Natasa Nord
10/25/2013 11:00:00 AM
View

6: Forelesing - Dampturbin
Forelesning om Dampturbin i Termodynamikk 1 (TEP4120), med Erling Næss. Denne videoen sees i sammenheng med video 7, "Intro til lab - Dampturbin".
Erling Næss
7/29/2014 12:38:00 PM
View

7: Intro til lab - Dampturbin
Introduksjonsvideo om Dampturbin i Termodynamikk 1 (TEP4120), med avdelingsingeniør Paul Svendsen. Intro av Natasa Nord. Denne videoen sees i sammenheng med video 6, "Forelesing - Dampturbin".
Paul Svendsen
7/29/2014 12:40:00 PM
View

8: Forelesing - Gassturbin
Forelesning om Gassturbin i Termodynamikk 1 (TEP4120), med Levi Andre Berg Vigdal. Denne videoen sees i sammenheng med video 9, "Intro til lab - Gassturbin". For mer informasjon, se Erik Langørgens presentasjon av labøvingene på http://video.adm.ntnu.no/openVideo/pres/53d7906af12b8.
Levi Berg Vigdal
7/29/2014 12:53:00 PM
View

9: Intro til lab - Gassturbin
Introduksjonsvideo om Dampturbin i Termodynamikk 1 (TEP4120), med avdelingsingeniør Erik Langørgen. Intro av Natasa Nord. Denne videoen sees i sammenheng med video 8, "Forelesing - Gassturbin".
Erik Langørgen
7/29/2014 2:14:00 PM
View

TEP4120_H17_10/18/2017
Natasa Nord
10/18/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/20/2017
Natasa Nord
10/20/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/20/2017 - Eksempel med Carnot prosess og Kap.6
Eksempel med Carnot prosess og Kap.6 Eksempel med Carnot prosess tar anvendelse og utlening av TdS likning for ideell gass.
Natasa Nord
10/20/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/25/2017
Natasa Nord
10/25/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/25/2017
Natasa Nord
10/25/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/27/2017
Natasa Nord
10/27/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/27/2017
Natasa Nord
10/27/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/4/2017
Natasa Nord
10/4/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/4/2017
Natasa Nord
10/4/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/6/2017
Natasa Nord
10/6/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_10/6/2017
Natasa Nord
10/6/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/1/2017
Natasa Nord
11/1/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/1/2017
Natasa Nord
11/1/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/10/2017 - Eksempel og Kap.9
Gjennomgang av regneeksempel med Ranike prosess Ved ca. 16 min begynner Kap. 9 om gass sykluser og forbreningsmotorer.
Natasa Nord
11/10/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/10/2017 - Regneeksempel med Ranike prosess
Gjennomgang av en hel regneeksempel med Rankine prosess
Natasa Nord
11/10/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/15/2017
Natasa Nord
11/15/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/15/2017 - Kap.9
Beklager det er ingen PPT. Kabel for å koble til andre skjerm var frakoblet.
Natasa Nord
11/15/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/17/2017
Natasa Nord
11/17/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/22/2017 - Teknisk feil på lyd
Vi beklager, men vi opplever teknisk feil med denne presentasjonen og lyden ble svært dårlig av den grunn.
Natasa Nord
11/22/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/22/2017 - Teknisk feil på lyd - Eksergi og virkningsgrader
Vi beklager, men vi opplever teknisk feil med denne presentasjonen og lyden ble svært dårlig av den grunn. Eksergi og virkningsgrader
Natasa Nord
11/22/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/3/2017
Natasa Nord
11/3/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/8/2017
Natasa Nord
11/8/2017 8:15:00 AM
View

TEP4120_H17_11/8/2017
Natasa Nord
11/8/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_8/23/2017
Natasa Nord
8/23/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_8/23/2017 - Introduksjon
Introduksjon, praktisk info.
Natasa Nord
8/23/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_8/25/2017
Natasa Nord
8/25/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_8/25/2017
Natasa Nord
8/25/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_8/30/2017
Natasa Nord
8/30/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/1/2017
Natasa Nord
9/1/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/1/2017
Natasa Nord
9/1/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/15/2017
Natasa Nord
9/15/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/15/2017
Natasa Nord
9/15/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/20/2017
Natasa Nord
9/20/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/20/2017
Natasa Nord
9/20/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/22/2017
Natasa Nord
9/22/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/22/2017
Natasa Nord
9/22/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/27/2017
Natasa Nord
9/27/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/29/2017
Natasa Nord
9/29/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/29/2017
Natasa Nord
9/29/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/6/2017
Natasa Nord
9/6/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/6/2017
Natasa Nord
9/6/2017 6:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/8/2017
Natasa Nord
9/8/2017 7:15:00 AM
View

TEP4120_H17_9/8/2017
Natasa Nord
9/8/2017 6:15:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry