Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry

Spotlight Videos

09: Funksjoner av stokastiske variabler
Håkon Tjelmeland
22.09.2016 08:57:36
View

11: Enkel lineær regresjon
Håkon Tjelmeland
27.10.2016 08:57:36
View

12: Hendelser og sannsynlighet
Håkon Tjelmeland
05.12.2016 09:57:36
View

Recent Channels

NOKIOS2015
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor arrangeres i Trondheim 27. - 29. oktober 2015. Møteplassen NOKIOS er åpen for alle aktører innen offentlig sektor. Vi jobber hvert år for å skape en konferanse for deltakere fra statlige etater, fylker, kommuner, forskningsinstitusjoner og leverandører. Målet med NOKIOS er å skape en nettverksarena for utvikling av en helhetlig og moderne offentlig sektor. En rekke sentrale aktører: DIFI, UiO, NTNU og flere offentlige organer og bedrifter bidrar til å skape NOKIOS. Tema for NOKIOS 2015 er Evne til endring. Alle som jobber innen offentlig sektor må ha endringsevne. Vi opplever stadig oftere endring i organisering, endrede prosesser, endret teknologi og endrede forventninger i forhold til hvordan offentlige tjenester tilbys. Årets program har ulike aspekter knyttet til hovedtemaet.
15.03.2017 11:43:42
View