Plenum onsdag 28. oktober kl 15:30 Shared Service Senter
Plenum onsdag 28. oktober kl 15:30 Shared Service Senter John Neilson, Shared Services Connected Ltd John Neilson John Neilson er leder for et av verdens ledende selskaper innen samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og kommer for å dele sine erfaringer med oss. Selskapet er organisert som et Joint Venture mellom offentlig og privat sektor i UK og er en del av Civil Service Reform Plan og skal bidra til en mer kostnadseffektiv og enhetlig offentlig sektor. John Neilson vil forklare, inspirere og utfordre tilhørere rundt hvordan man gjennomfører modernisering av offentlig sektor i UK. The Cabinet Office i UK anslår at denne organiseringen vil gi en besparelse på opp til 60 Milliarder norske kroner. Det blir anledning til å stille noen gode spørsmål til John Neilson etter hans innlegg. Pål Trælvik, Brønnøy kommune Pål Trælvik Brønnøy kommune og rådmann Pål Trælvik vil gi et norsk og lokalt eksempel på kommunesamarbeid som realiserer mange av de samme tingene som ligger i «Shared Service Center» i Gov.uk. Pål Trælvik er en svært engasjerende foredragsholder og tenker ganske ukonvensjonelt rundt IT og tjenesteproduksjon. Han har en bakgrunn fra næringslivet og bringer med seg andre tanker enn de vi vanligvis møter hos rådmenn. Brønnøy kommune og Pål Trælvik er drivkrefter i et interkommunalt samarbeid som nå fullstendig endrer alt som har med produksjon og kjøp av IT-tjenester. Dette kan være en inspirasjon og et godt lokalt svar på det som gjøres på nasjonalt nivå i England. Samtidig handler det om å ta ut effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på tvers av kommunegrenser.
Default Presenter
10/28/2015 2:30:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry