Sesjon 2B Nye, sterkere virkemidler i digitaliseringsarbeidet
Sesjon 2B Nye, sterkere virkemidler i digitaliseringsarbeidet Sesjonsansvarlig: Jens Nørve, DIFI Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Digitalisering er et viktig virkemiddel for å få det til. Nå skal innsatsen styrkes, digitaliseringstakten øke og flere prosjekter skal lykkes! Best mulig resultat - Difi styrkes med nye virkemiddel! Det handler om en prioritering, og hvor man kan sette inn ressurser for å jobbe effektivt. Statens innkjøpssenter skal samle og utnytte den kompetansen man har, slik at det blir spart penger på smartere og bedre innkjøp. - Det er ikke om å gjøre å bruke mest penger, men å få best mulig resultat«, sier Paul Chaffey i CW 16.10.15. Statens innkjøpssenter planlegges etablert i Difi 1.1.2016 som et tilbud til statlige virksomheter. IKT innkjøp er et av områdene Statens innkjøpssenter skal arbeide med.
Default Presenter
10/28/2015 1:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry