test3
Sesjon 2A Digitalisering som forvaltningsreform - del 2 Sesjonsansvarlige: Pelle Sneen, Accenture og Lars Erik Antonsen, NAV Endringspresset på offentlige tjenester er stort og økonomiske faktorer tilsier at det skal leveres bedre og mer tilgjengelige tjenester, billigere enn før. Samfunnsbehovet tilsier at hoder og hender brukes best nærme mennesker og ikke til saksbehandling bak kontorpulter. Digitalisering av offentlig sektor er mye mer enn et skifte vekk fra papir og for å ha råd til fremtiden må vi effektivisere. I sesjon 1A og 2A ønsker vi å etablere en felles forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor og mulige løsninger på disse. Jo tidligere løsningene diskuteres, desto raskere kan de settes i verk, og det vil bli enklere å møte utfordringene. I sesjon 1A tar vi opp motivasjon for endring og adressere endringsbehovet offentlig sektor står overfor. I tillegg ser vi på hvordan Skate uttrykker behov for framtiden. I sesjon 2A ser vi på forhold som bedrer samhandling i organisasjoner og setter dette i forbindelse med digitalisering som forvaltningsreform. Sesjonen avsluttes med en liten «Skavlan»
Default Presenter
10/28/2015 1:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry