Sesjon 2C Digital sårbarhet/digital beredskap
Sesjon 2C Digital sårbarhet / digital beredskap Sesjonsansvarlige: Torbjørn Pedersen, EVRY, Atle Bergfjord, Capgemini og Erland Røed, Kartverket Digitalisering av offentlig sektor innebærer en stadig større avhengighet av teknologi. Dette handler ikke bare om oppetid og tilgjengelighet på systemer og linjer, men også på teknologikompetanse i forvaltningen. Det er flere eksempler på at offentlig sektor er sårbare for uforutsette hendelser og for destruktive angrep. Det er lite som skal til for å slå ut viktige funksjoner og konsekvensene kan bli alvorlige siden en svært stor del av tjenesteproduksjonen er avhengig av teknologiske løsninger. I denne sesjonen får vi høre om trusler offentlig sektor står overfor når det gjelder digitale løsninger og hvilke grep som bør tas for å sikre en god beredskap. Hvordan er det egentlig med den digitale beredskapen i offentlig sektor og hvilke tiltak er iverksatt for å sikre tilgjengelighet, kompetanse, robusthet og kontinuitet når tjenester skal leveres 24/7? Norske virksomheter utsettes for stadig flere alvorlige dataangrep. Digitalt risikobilde og sårbarhet. Det er mange som er ute etter de store verdiene vi har her i landet. I fjor håndterte vi i Nasjonal sikkerhetsmyndighet 88 alvorlige dataangrep. Nesten alle disse handlet om forsøk på spionasje mot norsk næringsliv og offentlige interesser. Noen ønsker å få tak i informasjon som de kan utnytte politisk eller økonomisk. Det kan være teknologisk informasjon, industrihemmeligheter eller opplysninger av strategisk verdi. I august i fjor varslet vi om det største dataangrepet vi har sett så langt. En serie eposter med virus ble sendt til en rekke virksomheter i olje- og energisektoren. Hendelsene i august 2014 er et konkret eksempel på at vi i Norge står overfor reelle trusler også mot kritisk infrastruktur. Avlytting av databasestasjonene i Oslo; Hva skjedde og hvordan? Flere falske basestasjoner som kan overvåke politikere og andre som er i området, er satt opp i Oslo, blant annet rundt Stortinget, ifølge Aftenposten. Avisen har utført målinger rundt flere sentrale bygg i Oslo og har oppdaget flere falske basestasjoner – blant annet i Parkveien hvor statsministerboligen ligger, og regjeringskontorene. De som styrer overvåkingsutstyret, vil i prinsippet kunne finne ut hvem som beveger seg forbi og inn i Stortinget, regjeringskontorene eller andre steder i området. NSM belyser saken. Hvordan løser kommunal sektor utfordringene knyttet til digital Beredskap Værnesregionen har arbeidet mye med utprøving av velferdsteknologi og er i den forbindelse avhengig av teknologiske løsninger i sin tjenesteproduksjon. Elin Wikmark Darell er IT-leder i Værnesregionen og vil dele erfaringer knyttet til leveranse av tjenester i et 24/7-perspektiv og hvilke utfordringer dette gir på beredskap, sårbarhet og sikkerhet.
Default Presenter
10/28/2015 1:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry